Mejan Labs Akademigränd 3 SE-111 52 Stockholm Sweden Tel +46 (0)8 796 60 30

 

Transfers and actions 15.4 - 7.6 2009

Utställningen Transfers and Actions presenterar två konstnärer, Ellie Harrison och Casey Reas som på olika sätt arbetar med överföringar och översättningar. Handlingar översätts till kod och instruktioner och översätts i sin tur till nya handlingar och bilder.

Förloppen och metoderna är kännetecknande för kommunikationssamhället och konstnärernas verk blir till modeller av kodifiering, digitala konverteringar, ekonomiska transaktioner, datainsamlande och databearbetning.

För några år sedan visade Ellie Harrison en installation som hon kallade Daily Data Display Room. Den bestod av mängder av leksaker och vardagsföremål som Harrison gav liv genom att låta dem visa hur hon mådde för stunden. Att samla in data om sitt dagliga liv och överföra detta till sina utställningar blev hennes signum, men hon räknar sig numera som en ”datainsamlare på väg att friskna till”.

På Mejan Labs visar hon två helt nya verk. The History of Financial Crises är en installation med 11 st popcornmaskiner som kommer att spela upp alla finanskriser under de senaste hundra åren, men där de hundra åren komprimerats till Mejan Labs öppettider. Varje kris genererar en laddning popcorn. Den andra installationen är en coca-colaburk, som kommer att dansa varje gång konstnären genomför någon form av ekonomisk transaktion.

För Casey Reas är datakoden ett konstnärligt verktyg som är lika medgörligt som en klick oljefärg eller en klump lera. Kanske i ännu större grad då koden är exakt. Den utför exakt det man ber den om, om och om igen.

För Reas är det förmodligen inte någon större skillnad på hans egen metod och de instruktioner som den amerikanske konstnären Sol LeWitt lämnade för sina gigantiska väggmålningar bestående av olika färgfält och linjer. Måleriet blev logiskt, med ett antal former och färger och instruktionerna en programmering, som gav upphov till en process.

Processen är viktig. Reas understryker detta inte minst genom att döpa programvaran som han och Ben Fry gemensamt konstruerat till Processing. Idag används den av konstnärer och bildmakare världen över och Reas använder den för sin serie Process där han nu är framme vid nummer 18.

Till varje verk skriver han en text vad han vill åt i sin komposition, likt den instruktion som LeWitt använde. Texten har han sen översatt till sitt språk, sin programvara, som i sin tur omsätter instruktionerna till bild, i forma av två projektioner. Projektionerna har sedan i sin tur omsatts till grafiska blad och reliefer. Texten överförs till kod, koden till process, processen är en rörlig bild och bilden blir ett föremål.
Ellie Harrison - The History of Financial Crises


Casey Reas: Process 18. Photo: bitforms gallery

 

 

http://www.mejanlabs.se