Artistisk Uttalande

 

Att skapa konst är en nödvändighet för mig, det är endast genom den som jag kan

uttrycka mig. Fotografin utformas inom mig långt innan kamerans klick, det finns en åtanke bakom varje bild, en mening,  gestaltning. Jag tar anslag av mina egna erfarenheter och observationer för att avspegla de sammanhang och känslor som finns runt omkring mig. Varje dag forsöker jag närma lite mer människorna

och städernas rörelser med avsikten att försöka uppfånga deras tillvaro och rutiner. Jag försöker se människornas själar, inte i en religiös mening, men i deras tvivel, deras möjligheter, i ensamheten, med andra ord i de vanliga känslorna som vi finner hos oss alla.

 Jag tror att de flesta fotografer arbetar med vad de ser runt omkring sig, såsom

krig, fester, fattigdom o.s.v, i dessa bilder står faktan i fokus. Medan jag försöker

skala bort all fakta och titta på vad som finns kvar av människan, se vad de inte har tagit från henne. Min fokus ligger på att försöka fånga våra mänskliga liknelser, våragemensamma stunder, se bort från de personliga, lokala och de kulturella skillnaderna,

De metoder jag använder är inte det centrala i mitt arbete, men samstämmigheten som mina fotografier har med min idé är det viktiga. Min avsikt skapar idéerna och arbetsrytmen. Ibland söker jag situationer som reflekterar vad jag vill uttrycka, andra gånger använder jag mig utav collage, monteringar och fusioner, detta kan leda till att jag måste bearbeta mina bilder flera gånger tills det framkommer en viss förståelse. Idag ser jag att mina bilder visar enhet, som om fotografierna vill nå en gemensam insikt.

Det är många konstnärer som inspirerar mig, men med stor övertygelse så är det

Picasso som har haft störst inflytan hos mig. Förutom Picassos otroliga verk, så var hans sätt att betrakta själva skapandet som jag identifierar mig mest med. Picasso ansåg att skapa konst är som ett jobb, en daglig ansträngning, inspirationen kommer utav slit och dagliga slagsmål med sig själv.

För att fortsätta leva måste jag förbli en konstnär, jag skulle inte kunna göra något annat. Som jag sa tidigare att skapa konst är en nödvändighet och jag kan inte förhindra det.