header.gif


pil.gif Utställningar
 
12 oktober 2006 - 14 januari 2007


 

Gentlemannen - om män och mode

12.10.2006 - 14.1.2007

”…en gentleman vet mycket väl,

hvad som menas med en gentleman,

men han berättar ingenting därom.

Det är en hemlighet mellan honom

och de andra gentlemännen.”

Ur ”Gentlemannen, en lagbok i god ton”, 1911.

 

En riktig gentleman, så som det definierades vid sekelskiftet 1900, hade ett uttalat intresse för sitt yttre i form av kroppsvård, kläder, bostad, sport och gymnastik. Han ägnade stor omsorg åt att utveckla sitt inre genom att diskutera frågor rörande världsåskådning, umgås med vänner och bejaka kärleken.

Walther von Hallwyl var på många sätt en typisk representant för män inom sin samhällsklass och tid, en värdig företrädare för den rådande gentlemannakulturen. Han månade om sitt yttre. Hans garderob innehöll en mängd välskräddade kläder och moderna kulörta strumpor. Sportkostym, safaridräkt liksom automobilrock vittnar om ett aktivt liv som ställde nya krav på klädseln och materialen. I den moderiktiga garderoben fick den något ålderdomliga bonjouren med randiga byxor ge vika för kavajkostymer sydda i spräckliga eller randiga modetyger. Den rätta klädseln på rätta stället var en högst betydande social faktor. Tvålar, hårvatten, parfym, eau de Cologne, munvatten, tandpasta, manikyrapparat och mustaschformare hörde till det rikligt utrustade toalettbordet.

 

Privat ägnade han sig åt resor, kultur, promenader och familjeliv. Att Walther von Hallwyl reste mycket i Europa såväl som i Asien och Afrika vet vi, däremot är det tveksamt om han ägnade sig särskilt mycket åt sportsliga aktiviteter. Ridning, som ansågs vara den förnämligaste sporten av alla, ingick som en självklar del i fostran av unga adelsmän och givetvis hade även Walther lärt sig sin ridkonst.

 

Familjefar och företagsledare

Walther von Hallwyl (1839-1921) har allt som oftast framställts som tämligen osynlig bakgrundsfigur till sin maka Wilhelmina von Hallwyl, född Kempe. Inte förrän under senare år har man börjat fokusera på de ekonomiska förutsättningarna för palats- och museibygget och därmed har Walther som arvtagare till och förvaltare av familjeföretaget Ljusne Woxna AB intagit en större plats i Hallwylska museets verksamhet.

Genom giftermålet med Wilhelmina Kempe blev Walther von Hallwyl en av landets mest framstående industriledare. Utifrån det material som är bevarat från honom vill Hallwylska museet dels belysa hans person och dels de roller som högborgerliga män i allmänhet förväntades spela i yrkeslivet och familjelivet och i samhällets olika offentliga sammanhang kring sekelskiftet 1900.

Med utställningen vill vi lyfta fram några centrala aspekter på den mansroll/bild som blev allt mer mångfacetterad mot slutet av 1800-talet. Den pågående industrialiseringsprocessen samt den alltmer högljudda kvinnorörelsen bidrog till att bilden av mannen förändrades och vidgades och männen var tvungna att omorientera sig. I utställningen kommer vi att fokusera på dessa aspekter och hur de speglades inom herrmode och det som vi kan kalla för manlighetens rekvisita.

 

Tidigare signalerade mannen sin status och betydelse genom en mängd attribut och insignier men mot slutet av 1800-talet flyttades fokus tillbaka till det närmast antika idealet – en atletisk, fysiskt stark, frisk och vältränad man. Vägen till den moderna maskulinitetens konstruktion gick således via utformningen av den manliga kroppen, liksom attityder till kroppen. Kroppen blev utgångspunkten för den välklädda mannen som doftade gott, kunde föra sig i sociala sammanhang, ingick i viktiga nätverk och hade en viktig position i samhället. Således påverkades allt från utseendet, kläder och uppträdande till personliga relationer.

 

 

Tidsmässigt rör sig utställningen kring åren 1870-1920, en period som sammanfaller med Walther von Hallwyls verksamhet i Sverige. Utgångspunkt är den garderob och de personliga hygienartiklar, smycken och manliga accessoarer som är bevarade från Walther von Hallwyl.

De teman som utställningen kommer att kretsa kring är sport/idrott - ett specialiserat mode för tennis, promenader, cykelturer och golf; den äventyrliga/världsvane mannen - män som gav sig ut i världen och såg exotiska delar av den; de manliga nätverken – ordensväsen och sällskap; den representativa mannen - mannen som klär sig väl och moderiktigt.

I samband med utställningen utkommer publikationen Walther von Hallwyl – familjefar och företagsledare.

Utställningen Gentlemannen – om män och mode visas i gästrumsvåningen. Den pågår 12 oktober 2006 - 14 januari 2007. Fri entré.

 

 

telefon.jpg

KONTAKT
e-post:
hallwyl@lsh.se

information/bokning:
mån-fre kl 10.00-14.00
tel: 08-519 555 99
fax: 08-519 555 85

postadress:
Hallwylska museet
Hamngatan 4
111 47 Stockholm

 

 

http://www.hallwylskamuseet.se/